Do not close. Please wait...

ติดต่อเรา

เลขที่ 512 ถนนริมคลองประปา(ฝั่งขวา) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800


การเดินทางมาโรงเรียน

 รถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีเตาปูน หรือสถานีบางซื่อ
 รถประจำทาง สาย 50 ,52 ,65 ,66 ,67 ,70 ,97
 รถไฟ ลงที่สถานีบางซื่อ


ติดต่อสอบถาม

 โทรศัพท์ 02 587 0651

 โทรสาร 02 587 5246

 อีเมล bhadungsit@gmail.com

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com