เกียรติคุณและความสำเร็จ


2527 ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนมัธยมเอกชนดีเด่น”

2528 ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนประถมเอกชนดีเด่น”

2529 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”

2530 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา” ของกระทรวงศึกษาธิการ

2531 ได้รับรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถาบันส่งเสริมกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

2532 ได้รับรางวัล “โรงเรียนอนุบาลดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2534 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ “โรงเรียนนำร่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2536 ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนประถมดีเด่น” จากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

2538 – 2542 ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
                           
2539 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “สถาบันพัฒนาสังคมดีเด่น” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2540 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น” จากกรมการศาสนา

2541 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนสีขาว” ของกระทรวงศึกษาธิการ

2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ของกระทรวงศึกษาธิการ

2544 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนเครือข่าย การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ รากฐานระดับประถมศึกษา” ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “โรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด” จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

2547 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

2548  โรงเรียนอนุบาลดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 1 กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยาน เฉลิมพระเกียรติ ฯ

2549  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมเฉลิมฉลองงานสิริราชสมบัติ 60 ปี เผยแพร่วัฒนธรรมในงาน อัฐมีบูชา  เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นวันครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

2550  โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาดีเด่น จากโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา ของสพฐ. กทม. เขต 1 
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนรางวัลโครงงานสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงานโครงงาน 1A3R
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของ สพฐ. กทม.เขต 1
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น กรุงเทพมหานคร

2551 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย ในรายการ44214 ออกอากาศทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

2552 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญ ทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2553 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2554 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

2555 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2556 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2557 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2558 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2559 ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2560 เกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากกรุงเทพมหานคร ระดับดี
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้