การสมัครเรียน

วัน – เวลาของการรับสมัคร      
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00น.

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับสมัคร (แยกตามระดับช่วงชั้น)
image
ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล


1. ผู้ปกครองเป็นผู้นำนักเรียนมาสมัคร
2. สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาเอกสาร ของบิดา มารดา และ นักเรียน อย่างละ 2 ชุด
4. ใบแสดงผลการเรียน (ยกเว้นสมัครเตรียมอนุบาลและเรียนอนุบาล 1 )
5. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1  นิ้ว หรือ 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
image
image
3.1 วิธีการชำระเงิน


 ชำระด้วยเงินสดในวันสมัครเรียน
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน
 ชำระผ่านบัตรเครดิต
Powered by MakeWebEasy.com